Priser

Generelle priser Rabatter
Utskriftspriser Betalingsbetingelser
Datatjenester med fast pris Betalingsbetingelser
Oversikt over omtrentlig tidsbruk (for datatjenester)  

Generelle priser fra 1/1-2010:
Pris pr time for privatpersoner og veldedige/små organisasjoner:
(Ny pris fra 1. januar 2014)
kr 300,-
Pris pr time for bedrifter/firmaer/enkeltpersonsforetak:
kr 360,-
Kjøretillegg for oppdrag utenfor "kjerneområdet" (rundt Åsheimskolene). Bompenger kommer i tillegg. kr 5 pr km
Unntatt timepris er tjenester med fast pris.

Pris regnes ut ifra påbegynte 15 minutter (minstepris er altså 75,- for privatpersoner). Tidsbruk ved reise blir lagt til i timeforbruket.
Alle priser er uten MVA, da Kleven.org (foreløpig) er unntatt MVA.

Priseksempler på utskrifter av egne bilder:

(Man betaler etter hvor stor utskrift man skal ha, inntil 61 cm på korteste side)
Størrelse ->

Papirtype
(under)
30x20 cm 50x50 cm 75x50 cm 100x61 cm 200x61 cm 600x61 cm
Halvblankt (Epson, 250g) 50,- 100,- 150,- 220,- 435,- 1295,-
Luster (Epson, 260g)

40,-

100,- 145,- 215,- 425,- 1265,-
Helblankt, ultrahvitt (MW, 285g) 35,- 85,- 125,- 190,- 375,- 1120,-
Lerret (Monet Canvas, 410g) 60,- 130,- 190,- 275,- 545,- 1620,-
Polypropylen banner lite (180g)
Plastfilm som er ganske tynn, men holdbar, og kan ikke rives så lett. Egner seg ikke til bruk i bilderammer, men er bra som banner o.l.

-

- - 180,- 350,- 1045,-
Andre eksempler:
Plakat, 70x50 med bare tekst, behandlet matt papir 120g (15% dekning) 35,-
Om du av en eller annen grunn skulle ha behov for utskrift på vanlig kontorpapir (80g), så kan det også ordnes. Eksempel: 200x61cm med 5% dekning (vanlig dekning med bare tekst) 40,-
Alle priser er uten emballasje/ramme/frakt.
Emballasje 20,-
Frakt, Norgespakke med Posten, fra 1/1-2017
170,-
Frakt, Norgespakke med oppkrav med Posten, fra 1/1-2017 262,-
Roll-up - Nytt produkt!  
Roll-up, 2 meter høy og 60 cm bred, inkl ferdig printet banner av polypropylen (plastfilm). Leveres med bære-bag og tar ikke større plass enn 65x13x13cm under transport. Kun kr 990,- !

Priser på grafiske og fototjenester
Tjeneste Pris Kode
Enkel redigering av bilder

Fargejustering, beskjæring, hvitbalanse, størrelsestilpasninger til utskrift.
Vanlig timepris G.ER
Avansert redigering av bilder

Fjerning av elementer, legge til elementer, annen manipulering.
Vanlig timepris G.AR
Beskjæring av bilder som ikke er skrevet ut av Kleven.org Etter avtale G.BU
Fotografering Etter avtale G.FO

Datatjenester med fast pris: Pris Utføres hos kunden Utføres hos Kleven.org Kode
Bygging av PC, eller når hovedkort og/eller prosessor skal flyttes/installeres. Inkluderer installasjon av operativsystem og drivere. 1000,- Nei Ja m.hm
Støvfjerning/rengjøring av PC 40,- pr gang + tidsbruk Ja Ja m.sr

Webdesign:

  • Design fra bunnen av
  • Design etter ønske
  • Forbedring av eksisterende websider
  • Installasjon av publiseringssystemet Joomla! og eventuelle tilleggsprogrammer til dette
Etter avtale K.web

E-postadresse Gratis N.EA
Hjemmesideadresse Gratis N.HA
E-postkonto, pr år 99,- N.EK

Alle priser er i norske kroner.

Ca. hvor lang tid tjenesten tar, såfremt komplikasjoner ikke oppstår:

Tjeneste Ca. tidsbruk Utføres hos
kunden
Utføres hos Kleven.org Kode
Installasjon og/eller opplæring i bruk av antivirus-programmer og spionvare-fjernere. 1 time Ja Ja P.AV
Installasjon av operativsystem (Windows og/eller Linux). Inkluderer installasjon av drivere til enheter som operativsystemet ikke har selv.
Tidsbruk pr operativsystem.
Tid for flytting av e-post, dokumenter osv. er ikke tatt med.

Kunden må selv inneha operativsystemet.
2 timer Ja Ja p.os
Oppsett av lokalt nettverk (gjelder nettverk fra og med router, ADSL-/kabel-modem e.l. Vi kan ikke erstatte Bravida o.l. firmaer på noen måte. Festing av kabel til vegglist e.l. kan vi heller ikke hjelpe med). 1-2 timer Ja Nei p.lan
Flytting av data fra gammel til ny PC (e-post, bokmerker, dokumenter, og annet kunden ønsker flyttet) 1 time Nei Ja p.fd
Sikkerhetskopiering til DVD Varierer etter hvor mye som skal sikkerhets-kopieres Nei Ja p.sk

Råd og veiledning til kjøp av hel datamaskin (eller tilmærmet hel maskin) tilpasset personlig behov (*1) (*2) 1-2 timer Ja Ja k.hm
Råd og veiledning til kjøp av datautstyr tilpasset personlig behov - enkeltdeler, pr enhet (*1) 15-30 minutter Ja Ja k.ek
Fjernhjelp / Hjelp via fjernstyring av PC * Utføres fra Kleven.org Nei K.FH
Fjerning av virus og/eller spionprogrammer (vanskelig å si tidsbruk) * Ja Ja P.VIR
Råd og veiledning (konsultasjon) - annet * Ja Ja k.a

Installasjon av datakomponenter. Installasjon av drivere og sjekking at komponenten fungerer er inkludert.
Gjelder ikke hovedkort og/eller prosessorer.
30-45 minutter Ja Ja m.ek
Bygging av PC, eller når hovedkort og/eller prosessor skal flyttes/installeres. Inkluderer installasjon av operativsystem og drivere, og evt. flytting av data.
Fast pris.
Fast pris Nei Ja m.hm
Feilsøking etter problemkomponenter og feilsøking i operativsystem (Windows) og retting av feil.
Skulle vi ikke finne feilen, er prisen 0,-.
Maksimum
4 timer
Nei Ja m.fko
Enkel/begrenset feilsøking i problemkomponenter og operativsystem (Windows), og retting av feil.

Anbefaler heller at datamaskinen bringes til Kleven.org, for finner vi ikke feilen da, blir prisen 0,-.
Maksimum
2 timer
Ja Nei m.fhk

*1=Gjøres via e-post eller telefon.

*2=Med hjemme hos kunden i dette tilfellet, menes at Kleven.org og kunden på forhånd har hatt kontakt, og at Kleven.org allerede har skrevet en liste med anbefalte komponenter når vi kommer til kunden. Hvis ønskelig kan vi så hjelpe kunden med å bestille på nett e.l.


Rabatter gjeldende fra 1/1-2010:
Privatpersoner Ingen rabatt
Små bedrifter i oppstartsfasen Ingen rabatt, men mulighet for avbetaling
Veldedige og små organisasjoner Rabatt etter avtale
Ingen rabatt på kjøretillegg eller utskrifter.

Betalingsbetingelser:

Kontant betaling, eller etter avtale ved innbetaling til konto nr 9900.01.44033.

Viktig informasjon:

For de som ønsker tjenester hjemme hos seg:

For de som ønsker tjenester hos Kleven.org:

Ved sikkerhetskopiering, flytting av data, og andre oppgaver, kan Kleven.org komme over passord, e-post og annet personlig/privat informasjon. Kleven.org forplikter seg til ikke å misbruke denne informasjonen, og ikke lese e-post eller andre private ting uten at dette er nødvendig for testingen sin del.

Kontakt meg på post@kleven.org.


Med forbehold om trykkfeil/skrivefeil.

Andre forbehold:

 

28.02.2011 16:23

Noen stikkord: datatjenester, datahjelp, gratis e-post, gratis websideadresse, konsultasjon, konsultering, konsult, råd, veiledning, innkjøp, IT, free e-mail, free webpage address, nettverkskabel, CAT5, CAT6, Heimdal, Kolstad, Saupstad, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge, hjemmehjelp, hjemmebesøk, hjem til deg, hjem til kunden, hjelp på stedet, datahjemmehjelp, foto, fototjenester, fotografering, grafisk, grafisk arbeid, manipulering, manipulering av bilde, utskrift, utskrifter, stor utskrift, store utskrifter, 24 tommer, 24 inches, 61 cm, A1+, A1, A2, A2+, A3, A3+, A4, A4+ ,A5, A5+, A6, A6+, panorama, panoramautskrift, utskrift av panoramabilde, blankt papir, halvplankt papir, utskrift etter ønsket størrelse, plakat, plakater, farge, sort hvitt, s/h, b/w, ADSL, Fiber, VDSL, nettverk, internet, internett, router, trådløst, trådløst nettverk, switch, banner, flagg, flaggbanner