ILTE designgfx Europe - Norway
Intercomprehension in Language Teacher Education
designgfx
designgfx
Norway - Østfold Universiy College
Faculty of Education

© Østfold University College

Østfold University College
Remmen
N-1783 Halden
Norway

Phone: (+47) 69215000
Fax: (+47) 69215002

E-mail: post-fa@hiof.no

Map Norway

The Norwegian team:

Kari Aarsund (E-mail)  
Ulf Holm-Johansen (E-mail)  
Sissel Larsen (E-mail, homepage)  
Eva Holen Pettersen (E-mail)  
Brit Ulseth (E-mail, homepage) coordinator
Pictures - Norwegian team


Engelsklærer - eller språklærer?
eller om overføring av språkforståelse fra ett språk til et annet

Utgangspunktet for å delta i samarbeidsprosjektet Intercomprehension in Language Teacher Education var overbevisningen om at morsmålet og morsmålskulturen er av stor betydning når en lærer et nytt språk, likeledes at enhver annen implisitt eller eksplisitt kunnskap en måtte ha av språklig eller kulturell art kommer til nytte i den prosessen det er å lære et fremmedspråk. På tilsvarende måte vil det være når en lærer det neste fremmedspråket: Kunnskap om det første fremmedspråket - og om morsmålet - vil lette innlæringen av det nye fremmedspråket. I et flerspråklig og flerkulturelt samfunn vil det være verdifullt for språklærere å gjøre bruk av denne evnen hos elevene til å forstå og lære språk. I dette perspektivet ble spørsmålet om hvordan språklæreren i det framtidige klasserommet vil være forskjellig fra språklæreren i dagens klasserom en viktig side ved prosjektet.

Dette er bakgrunnen for at vi definerte intercomprehension som et hjelpemiddel for å takle et framtidig mangespråklig klasserom: Framtidas fremmedspråklærer ser vi som en lærer som underviser ikke bare i ett språk som i dag (engelsk), men i (flere) språk - hennes rolle vil bli å motivere for og utvikle ferdigheter i flere språk, ikke bare i ett. I mangel av et godt og kortfattet norsk ord skulle intercomprehension fritt oversatt kunne bli "overføring av språkforståelse".

Morsmålet spiller en viktig rolle ved at følelsen for språklæring starter når en lærer det første språket, sitt eget morsmål. Her legges grunnlaget for all senere språklæring, enten det gjelder å lære både å lytte til, lese, snakke og skrive et annet språk, eller det gjelder å utvikle delferdigheter som lytte og lese.

Dette betyr at læreres holdninger og klasseromspraksis trolig må forandres fra å være et relativt tradisjonelt (og begrenset) syn på fremmedspråklæring til å bli et mer omfattende syn, der nye mål og nye muligheter oppdages og utvikles i klasserommet. Det vil også bety at språklige og kulturelle forskjeller verdsettes som berikende, noe som vil fremme respekt og interesse for et bredt spekter av språk og kulturer.

 

designgfx

Banner - Norway
designgfx
To the top of the page
  designgfx 2002 © ILTE, All rights reserved - Sitemap designgfx