Ifølge Statistisk sentralbyrå er antallet som heter Kleven til etternavn i Norge pr. 1/1-2018

2045

 

 • 2068 pr 1/1-2017
 • 2071 pr. 1/1-2016
 • 2064 pr. 1/1-2015
 • 2066 pr. 1/1-2014
 • 2074 pr. 1/1-2013
 • 2067 pr. 1/1-2012
 • 2070 pr. 1/1-2011
 • 2073 pr. 1/1-2010
 • 2059 pr. 1/1-2009
 • 2059 pr. 1/1-2008
 • 2058 pr. 1/1-2007
 • 2063 pr. 1/1-2006
 • 2052 pr. 1/1-2005
 • 2042 pr. 1/1-2004
 • 2033 pr. 1/1-2003
 • 2018 pr. 1/1-2002
 • 2020 pr. 1/1-2001
 • 2015 pr. 1/1-2000