Av dine egne bilder:

(Man betaler etter hvor stor utskrift man skal ha, inntil 61 cm på korteste side)
Størrelse ->

Papirtype
(under)
30x20 cm 50x50 cm 75x50 cm 100x61 cm 200x61 cm 600x61 cm
Luster (Epson Luster, 260g)

40,-

100,- 145,- 215,- 430,- 1280,-
Helblankt, ultrahvitt (MW, 285g) 35,- 85,- 130,- 195,- 380,- 1135,-
Lerret (Monet Canvas, 410g) 60,- 130,- 190,- 275,- 550,- 1635,-
Polypropylen banner lite (180g)
Plastfilm som er ganske tynn, men holdbar, og kan ikke rives så lett. Egner seg ikke til bruk i bilderammer, men er bra som banner o.l.

-

- - 180,- 355,- 1060,-

Pris på utskrift av mine bilder etter avtale.
Prisene på utskrifter kan endres på kort tid da pris på blekk og papir endrer seg hele tiden.

Andre eksempler:
Om du av en eller annen grunn skulle ha behov for utskrift på vanlig kontorpapir (80g), så kan det også ordnes.
Eksempel: 200x61cm med 5% dekning (vanlig dekning med bare tekst)
40,-
Alle priser er uten emballasje/ramme/frakt.
Emballasje 30,-
Frakt, Norgespakke med Posten, pr april 2020 185,-
Frakt, Norgespakke med oppkrav med Posten, pr april 2020 297,-
Roll-up
Roll-up, 2 meter høy og 60 cm bred, inkl ferdig printet banner av polypropylen (plastfilm).
Leveres med bære-bag og tar ikke større plass enn 65x13x13cm under transport.
Kun kr 990,- !
Pris pr time for privatpersoner og veldedige/små organisasjoner: kr 360,-
Pris pr time for bedrifter/firmaer/enkeltpersonsforetak: kr 420,-
Kjøretillegg for oppdrag. Bompenger kommer i tillegg. kr 5 pr km
Unntatt timepris er tjenester med fast pris.

Pris regnes ut ifra påbegynte 15 minutter (minstepris er altså 90,-/105,-). Tidsbruk ved reise blir lagt til i timeforbruket.
Alle priser er uten MVA, da Kleven.org (foreløpig) er unntatt MVA.
Tjeneste Pris Kode
Enkel redigering av bilder

Fargejustering, beskjæring, hvitbalanse, størrelsestilpasninger til utskrift.
Vanlig timepris G.ER
Avansert redigering av bilder

Fjerning av elementer, legge til elementer, annen manipulering.
Vanlig timepris G.AR
Beskjæring av bilder som ikke er skrevet ut av Kleven.org Etter avtale G.BU
Fotografering Etter avtale G.FO
  Pris Utføres hos kunden Utføres hos Kleven.org Kode
Bygging av PC, eller når hovedkort og/eller prosessor skal flyttes/installeres. Inkluderer installasjon av operativsystem og drivere. Utføres ikke lenger - - -
Støvfjerning/rengjøring av PC 75,- pr gang + tidsbruk Nei Ja m.sr

Websider:

  • Installasjon av publiseringssystemet Joomla og rammeverket Gantry. Tilpasning av design etter ønske innenfor rammene av Joomla og Gantry.
  • Design av enkle websider
Etter avtale K.web

Feilsøking etter problemkomponenter og feilsøking i operativsystem (Windows) og retting av feil, hos meg.
Skulle jeg ikke finne feilen, er prisen 0,-.

Tjeneste Ca. tidsbruk Utføres hos
kunden
Utføres hos Kleven.org Kode
Installasjon og/eller opplæring i bruk av antivirus-programmer og spionvare-fjernere. 1 time Ja Ja P.AV
Installasjon av operativsystem (Windows og/eller Linux). Inkluderer installasjon av drivere til enheter som operativsystemet ikke har selv.
Tidsbruk pr operativsystem.
Tid for flytting av e-post, dokumenter osv. er ikke tatt med.

Kunden må selv inneha operativsystemet.
2 timer Ja Ja p.os
Oppsett av lokalt nettverk (gjelder nettverk fra og med router, ADSL-/kabel-modem e.l. Jeg kan ikke erstatte Bravida o.l. firmaer på noen måte. Festing av kabel til vegglist e.l. kan vi heller ikke hjelpe med). 1-2 timer Ja Nei p.lan
Flytting av data fra gammel til ny PC (e-post, bokmerker, dokumenter, og annet kunden ønsker flyttet) 1-2 timer Nei Ja p.fd
Sikkerhetskopiering til DVD Varierer etter hvor mye som skal sikkerhets-kopieres Nei Ja p.sk

Råd og veiledning til kjøp av hel datamaskin (eller tilmærmet hel maskin) tilpasset personlig behov (*1) (*2) 1-2 timer Ja Ja k.hm
Råd og veiledning til kjøp av datautstyr tilpasset personlig behov - enkeltdeler, pr enhet (*1) 15-30 minutter Ja Ja k.ek
Fjernhjelp / Hjelp via fjernstyring av PC * Utføres fra Kleven.org Nei K.FH
Fjerning av virus og/eller spionprogrammer (vanskelig å si tidsbruk) * Ja Ja P.VIR
Råd og veiledning (konsultasjon) - annet * Ja Ja k.a

Installasjon av datakomponenter. Installasjon av drivere og sjekking at komponenten fungerer er inkludert.
Gjelder ikke hovedkort og/eller prosessorer.
30-45 minutter Ja Ja m.ek
Enkel/begrenset feilsøking i problemkomponenter og operativsystem (Windows), og retting av feil, hos kunden.

Anbefaler heller at datamaskinen bringes til meg, for finner vi ikke feilen da, blir prisen 0,-.
Maksimum
2 timer
Ja Nei m.fhk

*1=Gjøres via e-post eller telefon.

*2=Med hjemme hos kunden i dette tilfellet, menes at jeg og kunden på forhånd har hatt kontakt, og at jeg allerede har skrevet en liste med anbefalte komponenter når vi kommer til kunden. Hvis ønskelig kan vi så hjelpe kunden med å bestille på nett e.l.

Kontant betaling, eller etter avtale ved innbetaling til konto nr 9802.19.65200.

Med forbehold om trykkfeil/skrivefeil.

Andre forbehold:

  • Kleven.org kan dessverre ikke påta seg oppdrag i stor skala
  • Kleven.org forbeholder seg retten til uten begrunnelse, velge å ikke ta et oppdrag
  • Kleven.org forbeholder seg retten til å bruke firmakunder og organisasjoner som referanser.

Annet:

  • Tilbudet om e-post-adresse/e-post-konto og hjemmeside-adresse fra Kleven.org er avsluttet. 
    De som allerede har e-post-adresse og/eller hjemmesideadresse hos Kleven.org, vil få beholde adressen inntil videre.